نقد و معرفی: تأملی بر دو نقد پیرامون «دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر»
60 بازدید
محل نشر: طلوع » تابستان و پاییز 1383 - شماره 10 و 11 (10 صفحه - از 271 تا 280)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی